VVD vraagt Arjen Gerritsen en Petra Boom als verkenners voor de formatie

Na de uitslag van de verkiezingen, waarin onze partij de grootste is geworden, hebben alle politieke partijen ons gevraagd het voortouw te nemen in de collegevorming. Omdat het politieke landschap sterk verdeeld is over dertien partijen heeft de fractie van VVD Zaanstad voorgesteld om als eerste stap twee verkenners aan te wijzen. Die zijn gevonden in de personen van Arjen Gerritsen en Petra Boom.

Arjen Gerritsen is burgemeester van Almelo. Voordien was hij burgemeester van achtereenvolgens de gemeente Haren en de gemeente De Bilt en wethouder in de gemeente Wierden. Naast zijn werk als burgemeester is Gerritsen momenteel voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging. In 2015 trad hij namens de VVD op als informateur en formateur van het college van gedeputeerde staten van Utrecht. Gemeente Almelo is net als Zaanstad een gemeente met een industriële historie. Almelo kent een diverse bevolkingssamenstelling, waarbij de typering ‘doe maar gewoon’ ook breed gedragen wordt. De gemeenteraad van Almelo (35 zetels) had in de voorgaande periode 14 fracties.

Petra Boom is bestuurskundige en heeft 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur als gespreksleider en onderzoeker.  Ook in de gemeente Zaanstad is zij regelmatig actief, waardoor zij de gemeente goed kent. Zo evalueerde zij het project Maak.Zaanstad. In haar analyse toonde zij aan alle betrokkenen hun verschillende perspectieven op het project en hoe daar verbetering in aan te brengen. Verder was zij onder meer gespreksleider bij het verkennen van verschillende vormen van coalitievorming op de raadsconferentie van de gemeenteraad van Zaanstad.