VVD GROOTSTE PARTIJ IN ZAANSTAD

Op 21 maart 2018 heeft de kiezer gesproken en ruim achtduizend mensen hebben hun keuze op één van de VVD kandidaten gemaakt. Dit was ruim 13% van de stemmers in Zaanstad. Hiermee heeft de VVD zes van de negenendertig zetels gekregen, één meer dan in de vorige periode. De overige partijen hebben zetels verworven die variëren van één tot vier. Wij zijn dus de grootste partij en alle andere partijen hebben de VVD gevraagd het voortouw te nemen in de formatie.

© Pascal Flemming

Wij zijn dus de grootste partij en alle andere partijen hebben de VVD gevraagd het voortouw te nemen in de formatie.