VVD maakt raadsvoorstel om 100% geld te reserveren voor versnelde openstelling busbrug "De Binding"

Dinsdag 13 februari heeft de VVD samen met een groot aantal mede-indieners een initiatief voorstel ingediend om niet pas in 2020 te beginnen met de noodzakelijke voorbereidingen voor de opening van de busbrug maar daar nu al mee te beginnen.
Hiervoor wordt €1,24 miljoen aan extra gelden gebruikt uit het investeringsfonds. Op deze manier is het financieel geen enkel probleem meer deze verkeerssituatie op een veilige, leefbare en vlotte manier direct aan te gaan pakken. Als de raad instemt met dit breed gedragen voorstel, dan krijgt het college de opdracht direct de voorbereidingen voor het 24 uur per dag openstellen van de busbrug en alle daarbij behorende (verkeers)maatregelen ter hand te nemen.

Voor het volledige voorstel van VVD en de mede-indieners POV, ZVI, DZ, ZIP, CU, De Volkstem kunt u hieronder klikken.