Coffeeshop in de noord? Nee!

De gemeenteraad van Zaanstad heeft ooit besloten dat er maximaal drie coffeeshops (alwaar verkoop van wiet en hasj is toegestaan) zich mogen vestigen in Zaandam. Dat zijn er ook drie geworden: Headlines, The Squad en Moonlight. De laatste is enige tijd geleden op last van de burgemeester gesloten omdat bij herhaling de openbare orde in gevaar is gebracht en de zaak open was zonder dat de leidinggevende aanwezig was. Nu ligt de zaak bij de rechter en de uitspraak laat op zich wachten.


De laatste jaren sluimert de discussie of de gemeentelijke verordening Coffeeshopbeleid niet moet worden aangepast door ook dergelijke zaken toe te laten staan buiten Zaandam. Met name in ‘de Noord’ (Krommenie, Wormerveer en Assendelft) zou er een behoefte te bestaan.

Onlangs hebben twee lokale Zaanse partijen het punt van een coffeeshop in ‘de Noord’ weer op de agenda proberen te zetten. De verordening moest dringend worden aangepast om een coffeeshop in Zaanstad Noord mogelijk te maken. Het waren Democratisch Zaanstad en de Partij voor de Ouderen en Veiligheid. Ja, u leest het goed. De eerste gaf bij indiening al aan zelf zeer verdeeld te zijn over dit onderwerp. Dus je vraagt met veel tamtam iets waar jezelf nog niet eens uit bent. Vreemd! En ik vraag mij af in hoeverre de achterban van de POV achter dit voorstel staat. Misschien een hasjhandeltje in het Rosariumhorst beginnen?

Andere partijen lieten zich verleiden tot een vurig pleidooi voor legalisering van softdrugs. De VVD-fractie heeft aangegeven tegen het nu aanpassen van de verordening en wil voorlopig dus geen coffeeshop buiten Zaandam.

1. De zaak Moonlight ligt nog bij de rechter waarbij het mogelijk is dat deze shop weer open kan. Dan hebben we weer drie shops.

2. In juli vorig jaar is afgesproken dat we het coffeeshopbeleid grondig gaan herzien wanneer de landelijke wetgeving verandert wat betreft de legalisering van softdrugs. Dat is nog niet het geval dus wij zien geen aanleiding om op deze afspraak terug te komen.

3. De overlast van drugsdealers in Krommenie wordt iets overdreven en mag nooit hèt argument zijn. Immers naast een zaal waar dancefeesten worden gehouden bouwen we ook geen xtc-lab.

4. De discussie over wel of niet legaliseren staat hier volledig los van.

Kortom: wat ons betreft vindt er geen aanpassing van het huidige Zaanse coffeeshopbeleid plaats. Dat gaan we doen wanneer de wetgeving verandert.