Er bestaat geen complot van werkenden tegen niet-werkenden.

Vanavond heeft de VVD bij monde van Stephanie Onclin aan de SP uitgelegd dat er in Zaanstad niet zoiets bestaat als een complot van werkenden tegen niet-werkenden. Dit naar aanleiding van een rondvraag van de SP om bij handhaving van de participatiewet niet te vervallen in maatregelen als stalking en korten op de uitkering bij vermoeden van samenwonen. Stephanie Onclin; “Met dit punt heb ik heel veel moeite. De SP doet overkomen alsof er een complot bestaat van werkende mensen tegen niet-werkende mensen en doet wat mij betreft daarmee onze ambtenaren ernstig tekort. Deze mensen doen naar eer en geweten hun werk en zijn er niet op uit om het leven van bijstandsgerechtigden zuur te maken. Door handhaving zorgen wij er met elkaar voor dat het systeem betaalbaar blijft zodat de mensen die het écht nodig hebben bijstand kunnen ontvangen“.

De overige SP vragen kan de VVD ook negatief beantwoorden. Wat ons betreft wordt de regel mbt het korten vanwege lage woonlasten niet geschrapt. Deze is in lijn met het advies van Den Haag mbt invoering van de participatiewet. De stelling van de SP dat er onvoldoende maatwerk wordt toegepast, wordt door ons niet herkend. Wij hebben op dit moment geen opmerkingen op de uitvoering van de participatiewet zoals deze in Zaanstad is afgesproken.