De Rotterdamwet

Tijdens de laatste raadsvergadering dit jaar stond de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (wbmgp) op de agenda. Simpel gezegd komt het hier op neer: als er in een bepaald gebied zo’n opeenstapeling van problemen is, dan mag je als gemeente deze maatregel bij de minister aanvragen. Voor Poelenburg en een deel van Peldersveld (de flats langs de snelweg) wil de gemeente deze maatregel aanvragen.

Dit betekent dat er een aantal eisen aan nieuwe huurders van sociale huurwoningen gesteld kunnen worden en als je daar niet aan voldoet, dan mag je daar niet gaan wonen. Op die manier komt er rust in de wijken. Rotterdam heeft dit als eerste gemeente in Nederland gedaan en daarom staat deze wet ook wel bekend als de Rotterdamwet.

 

De wet bestaat uit een aantal artikelen waarbij 8, 9 en 10 de belangrijkste artikelen zijn. Artikel 8 beperkt de mogelijkheid voor het huren van een woning tot mensen die een inkomen hebben uit arbeid, een eigen bedrijf, pensioen of studiefinanciering en dus geen uitkering hebben. Er zijn in deze gebieden al bovengemiddeld veel mensen met een uitkering en door dit artikel in te voeren kan werken weer de norm worden om aan een woning te komen.

Met artikel 9 kunnen mensen voorrang krijgen op basis van sociaal-economische kenmerken zoals een baan als leerkracht of verpleegster, de samenstelling van het huishouden, leeftijd en/of opleidingsniveau. Artikel 10 maakt het mogelijk personen met overlastgevend, crimineel of extremistisch gedrag te weigeren.

 

De gemeente wil alleen de artikelen 9 en 10 bij de minister aanvragen. Als VVD willen we ook graag artikel 8 aanvragen omdat dat de essentie is van de wet. Als je deze maatregel in Zaanstad wil voeren, doe het dan ook gelijk goed en compleet en dus ook artikel 8! Helaas wilde alleen de POV dat ook, alle andere partijen waren tegen. De SP vindt het extreem rechts, anderen vinden het raar. Maar wat eigenlijk raar is, is dat alle andere gemeentes die de afgelopen maanden ook deze maatregel hebben aangevraagd allemaal artikel 8 en 10 aanvragen en alleen Zaanstad artikel 9 en 10 aanvraagt. Plus dat twee maanden geleden het college de gemeenteraad een brief stuurde dat ze artikel 8 en 9 wilden aanvragen en toen heeft geen enkele partij bezwaar gemaakt. Iedereen vond artikel 8 dus goed, maar nu twee maanden later opeens niet meer. Zijn Poelenburg en Peldersveld de afgelopen twee maanden opeens zo sterk verbeterd dat artikel 8 nu niet meer nodig is? Volgens ons en de vele bewoners die we gesproken hebben niet en daarom hebben we geprobeerd artikel 8 toch aan te vragen. Helaas voor de vele bewoners die dit wilden is het niet gelukt, maar we zullen de situatie goed in de gaten blijven houden. Als duidelijk wordt dat artikel 8 toch echt wel nodig is om de problemen in Poelenburg en Peldersveld goed aan te kunnen pakken, dan zullen we dat direct weer voorstellen aan de gemeenteraad. Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een goed nieuwjaar en horen we graag hoe u denkt dat we de problemen in deze twee wijken kunnen aanpakken!