Bertrand Russell, het vervolg.

 

Op 14 februari schreef ik over het plan van 6 dames van het Bertrand Russel om wat te gaan doen voor ouderen die eenzaam zijn. Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Van de 6 zijn er nog 3 over, Bente, Marieke en Christel. Maar die 3 verzetten bergen werk. Hun profielwerkstuk over het buddyproject eenzaamheid is klaar. Met een wetenschappelijke onderbouwing erbij. En ze weten nu al dat ze een voldoende hebben. Een fijne gedachte in het examenjaar.

Maar dat is niet alles. Een plan is een ding maar ze willen meer. Een pilot. Dus een voorlichtingssessie op school waar zo’n 40 schoolgenoten aan meededen om interesse te wekken. Het werkt, er melden zich diverse schoolgenoten aan om mee te doen.  Overleg met Wendy van Wijkteam Krommenie waar eenzaamheid onder ouderen extra aandacht krijgt. In de enquête die nog verstuurd moet worden naar de ouderen worden vragen over hun project meegenomen. Hoe dan de oudere met de jongere te koppelen. Er worden vragenlijsten gemaakt zowel voor de jongere als de oudere. Want een goede match is belangrijk. Om het goed te doen regelt het wijkteam een Verklaring Omtrent Gedrag. En er is een klein budget beschikbaar om de VOG te betalen en de jongeren die meedoen het minimum jeugdloon te betalen. De ouderen worden geselecteerd door het Wijkteam. Dan volgt er nog een kennismakingsgesprek tussen de deelnemende jongere en oudere om echt te beoordelen of er een klik is.

En nu loopt de pilot met 3 koppels. Een 4e komt er aan. De eerste reacties zijn erg positief. Een mevrouw die heel blij is weer eens naar de Hema te kunnen en niet alleen. Na elk bezoek wordt er geëvalueerd met zowel de jongere als de oudere met een korte vragenlijst. Het is echt ongelooflijk hoe professioneel deze 3 dames hun project oppakken. En dan is het tijd om met de wethouder te praten over het vervolg.

Wethouder Olthof is benieuwd naar de stand van zaken en hoe het allemaal gelopen is. En wordt steeds enthousiaster. Op de vraag wat de dames verder willen komt het antwoord: we willen een stichting opzetten om het verder uit te bouwen. Erik van Druenen als wijkmanager zegt hulp toe om de stichting op te richten. Wendy van het Wijkteam blijft betrokken. Wethouder Olthof zegt hulp toe vanuit de gemeente. Op juridisch vlak en ook om bekendheid te geven aan hun initiatief. Er zijn wel meer van dit soort initiatieven maar nog niet eerder door 3 dames die zelf nog geen 18 zijn. En gaat kijken of er een afspraak met de staatsecretaris kan worden geregeld en een stuk in de lokale krant om bekendheid te geven aan hun initiatief.

Blij gaan Bente, Marieke en Christel huiswaarts om na te denken wat ze nodig denken te hebben voor de volgende stap. En dat wordt dan weer besproken met Wethouder Olthof. 

Rina Schenk