Vragen aan college over gebrekkige compensatie bijstand vanuit het rijk

De beste sociale voorziening is een betaalde baan. In vergelijking met andere gemeenten ontvangen er in Zaanstad helaas veel mensen een uitkering waarvan een groot deel een migratieachtergrond heeft. Van wie in de bijstand zit, wordt een aantal zaken verwacht: Nederlands spreken of bezig zijn onze taal te leren; solliciteren om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen; een tegenprestatie leveren om onderdeel van de samenleving te blijven, nieuwe mensen te ontmoeten, kansen te creƫren en in regelmaat te blijven leven. In ruil daarvoor mogen deze mensen van de gemeente een sociale voorziening verwachten. De gemeente mag op haar beurt van het rijk verwachten dat zij hiervoor gecompenseerd wordt en dat deze compensatie de gemaakte kosten dekt. Op 7 december 2017 verscheen op binnenlandsbestuur.nl een artikel over weeffouten in de berekenwijze van deze bijstandsbudgetten n.a.v. een onderzoek in opdracht van Divosa. Uit dit onderzoek blijkt dat gemeenten te weinig geld krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit komt volgens het onderzoek onder andere doordat er geen rekening wordt gehouden met uitkeringen voor statushouders en geld dat eerder gebruikt is om tekorten te dekken. VVD Zaanstad vindt dit opmerkelijk en heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder.

 

Link naar het artikel;

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/vier-fouten-in-berekenwijze-bijstandsbudgetten.205451.lynkx

 

Link naar de vragen;