Nieuwe school, honderd nieuwe woningen en nieuwe locatie bedrijf

Dankzij het nieuwe transformatiefonds kan bedrijf Singeling verhuizen, kunnen er honderd nieuwe woningen worden gebouwd en zal er een nieuwe locatie voor basisschool Et Buut verrijzen aan de Mauritsstraat. Singeling biedt arbeid aan vijfentwintig werknemers en gaat de activiteiten voortzetten in het Noorderveld in Wormerveer. De werkgelegenheid blijft dus behouden voor Zaanstad. De school krijgt honderd nieuwe woningen als buren en zal daarom geen last hebben van de zware vrachtauto’s die een aantal keren per dag materialen en producten van en naar het lasbedrijf brengen. 

Het transformatiefonds is vorig jaar met steun van de VVD in het leven geroepen en wordt ingezet om een doorbraak te kunnen forceren in de realisatie van de woningbouw. De realisatie van extra woningen, levert de gemeente extra inkomsten op in de vorm van hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en extra gemeentelijke belastingen, die weer terugvloeien in het transformatiefonds. De gemeente hanteert een strenge set spelregels en criteria voor de inzet van deze middelen, teneinde de financiële positie van de gemeente op langere termijn niet te laten verslechteren. Het vrijmaken van het bedrijventerrein voor woningbouw aan de Mauritsstraat beantwoordt aan deze strenge criteria.

Zaanstad bracht op 6 december 2017 het volgende persbericht uit:

Overeenkomst tussen Zaanstad en Singeling getekend

Nadat de raad afgelopen week instemde met de overeenkomst en het vrijmaken van de benodigde financiële middelen, kon Dennis Straat namens Zaanstad de overeenkomst met Singeling tekenen. Namens Singeling tekende Johan Singeling, derde generatie van dit familiebedrijf. Met behulp van een verhuisbijdrage is de verhuizing van het laatst actieve bedrijf aan de Mauritsstraat naar Noorderveld in Wormerveer een feit en blijft de werkgelegenheid voor Zaanstad behouden.

De komst van de school op Overtuinen en de transformatie van het bedrijventerrein aan de Mauritsstraat is een stap dichterbij. Basisschool Et Buut aan de Parkstraat kan zonder verdere vertraging verhuizen en uitbreiden aan de Mauritsstraat. In combinatie met de ontwikkeling van circa 100 woningen op het bedrijven­terrein transformeert het gebied in een levendige buurt nabij het stadscentrum. Singeling B.V. verhuist naar het bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer.

Voor de dekking van de bijdrage is voor de eerste keer gebruik gemaakt van het transformatiefonds. Het fonds is bedoeld voor woningbouwprojecten die, vanwege ruimtelijke beperkingen als een sanering of hindercontouren, zonder deze financiële bijdrage niet van de grond zou komen. Een van de opgaves van MAAK.Zaanstad is om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 woningen te bouwen. Hiervoor benut Zaanstad de kans om het bedrijventerrein aan de Mauritsstraat om te zetten naar een locatie voor de brede school in combinatie met woningbouw.