Persbericht VVD Zaanstad verkiezingsprogramma

De leden van VVD Zaanstad hebben op maandag 20 november 2017 door stemming de uiteindelijke kieslijst bepaald. De door het bestuur voorgestelde lijst is met enkele kleine aanpassingen door de leden overgenomen.

Voorzitter Bert Bok:” Ik ben bijzonder trots op deze mooie lijst met diverse en vooral sterke kandidaten.”

Na het vaststellen van de kieslijst heeft de voorzitter kenbaar gemaakt dat hij per 22 november 2017 afstand doet van zijn functie als voorzitter. De reden hiervan is dat de maximale statutaire termijn van de voorzitter afloopt op 22 november, wat inhoudt dat dat dit ook de laatste ALV was onder voorzitter Bert Bok. De leden en het bestuur danken Bert voor zijn harde werk en inspirerende leiderschap welke hebben bijgedragen aan een meer dan goed verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Om de focus te houden op de verkiezingen is besloten om pas na in het voorjaars ALV een nieuwe voorzitter te benoemen. Tot de voorjaars ALV (april/mei) zal de huidige vicevoorzitter Mustafa Kedilioglu de taken van de voorzitter waarnemen.

Scheidend voorzitter Bert Bok en lijsttrekker Gerard Ram kregen tijdens de vergadering het definitieve verkiezingsprogramma aangeboden. Met de slogan “Zaanse allure” zal de VVD de komende verkiezingen ingaan met het doel Zaanstad nog liberaler te maken. Het programma is na 20 november 2017 ook terug te vinden op de website van VVD Zaanstad.