VVD motie uitbreiding ondernemersloket aangenomen

“Een snelle en directe dienstverlening begint bij het juiste aanspreekpunt. U kunt bij het Zaans ondernemersloket terecht als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld vestigen, vergunningen of personeel ”.

Zo kondigt het digitale loket zich aan op de website.

Om per 1 januari 2018 meer servicegericht te gaan werken heeft de gemeente besloten tot een personele uitbreiding met 0,8 fte ( fulltime equivalent) voor het loket.VVD Zaanstad vond dit te weinig omdat het werk dat hiervoor nodig is een voltijd baan behelst. Hij of zij moet als een ondernemer gaan netwerken en dat is een 24/7 bezigheid.

Toen de wethouder in een Zaanstad Beraad zei: “Eén fte is geen fte, laat staan 0,8 fte”, besloten wij als VVD Zaanstad samen met PvdA, D66 en CU de wethouder te steunen door een motie voor extra geld voor het ondernemersloket in te dienen, zodat het een kans van slagen heeft.

Wij steunden ook een amendement op de begroting 2018 om dit direct te doen. De motie en het amendement zijn aanvaard en hiermee zullen ondernemers per 1 januari 2018 gaan merken dat daar waar zij zijn ook een aanspreekpersoon van het ondernemersloket is. Dus op bijeenkomsten, bij ondernemersverenigingen en individuele bezoeken.

Zo heeft VVD Zaanstad weer een steentje bijgedragen aaneen ondernemersvriendelijk Zaanstad.