Strategische agenda werkgelegenheid, feiten en (linkse) fictie

In het Zaanstadberaad van 30 oktober sloegen alle linkse partijen, inclusief coalitiepartij PvdA, wild om zich heen door kritiek te uiten op het aantal gerealiseerde nieuwe banen. Het was meer een strijd op links om te laten horen wie de meest “sociale” partij was dan dat er werkelijk naar de ontwikkeling werd gekeken. 

Dit college heeft  in 2014 de ambities uitgesproken om het aantal banen in Zaanstad tot en met 2020 met 5000 te zien groeien. In deze collegeperiode is de ambitie op 3000 banen gesteld.  Hiervoor is in 2015 een Strategische Agenda Werkgelegenheid Zaanstad gemaakt, die u in detail kunt lezen door erop te klikken. 

De oppositie zegt echter dat de gemeente heeft beloofd deze banen te creëren. Ik heb dat nergens gelezen in deze agenda of gehoord van het college. Behalve als er banen bij de gemeente nodig zouden zijn is het college niet in staat om banen te creëren.  Die banen zullen in belangrijke mate door het MKB worden gecreëerd en de gemeente en de landelijke overheid moeten er dus voor zorgen dat de bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Daar is de overheid voor.

Wat is dan wel waar ? De werkeloosheid daalt in de Zaanstreek (-/- 13%)  , het aantal banen steeg vorig jaar in Zaanstad met ongeveer 700 en het zou de VVD niet verbazen als we 2017 met een hoger getal kunnen afsluiten. Met de hulp van de economische groei zouden wij in de loop van 2018 wel eens dicht tegen de gestelde ambities aan kunnen zitten of ze wellicht overtreffen. Wij hebben dus alle vertrouwen dat het ingezette beleid zijn vruchten gaat afwerpen.

Helaas is er wel een landelijke trend dat het aantal mensen in de bijstand stijgt door allerlei oorzaken, zoals uitstroom uit de WW en door nieuwkomers in ons land. Dat is niet anders in Zaanstad. Wij zijn dan ook tevreden dat het college geld uittrekt voor initiatieven om mensen vanuit de bijstand naar werk te krijgen.