toerisme, airbnb en de begroting 2018

In het voorjaar werd duidelijk dat het college van burgemeester& wethouders alle belastingen wil gaan indexeren. De toeristenbelasting zou daarmee stijgen van het ronde bedrag van drie euro per persoon per nacht naar 3,05. Voor mensen die met hun bank- of creditcard betalen maakt dit misschien niet veel uit, maar er zijn ook toeristen die dit contant willen betalen en dan voor bijvoorbeeld een kamer voor twee personen 6,10 moeten betalen en een briefje van tien geven. Voor de hotelier of verhuurder is dat onnodig lastig omdat ze dan steeds veel wisselgeld moeten hebben en daar veel tijd aan kwijt kunnen zijn. Daarom hebben wij toen opgeroepen om deze belasting niet nog verder te hogen en gelukkig heeft het college hier naar geluisterd. In de begroting staat nu:

De tarieven voor de Toeristenbelasting zijn in afwijking van de Kadernota niet geïndexeerd met 1,9%. Voor zowel de ondernemers als voor de betalende toerist is het wenselijk ‘ronde bedragen’ te hanteren. Om deze reden blijft het tarief Toeristenbelasting gelijk aan 2017: € 3 per overnachting per persoon. Het financieel effect bij een gelijkblijvend tarief is gering (€ 12.000). Gezien de trendmatige toename van overnachtingen binnen de gemeente, verwachten we dat het uiteindelijke financieel effect nihil is.”

Hier zijn we natuurlijk blij mee, maar we hadden nog een zorgenpunt over de toeristenbelasting. 

 

In 2015 hebben wij een motie ingediend om de toeristenbelasting niet nog verder te verhogen en omdat hotels en bed&breakfasts toeristenbelasting moeten heffen en afdragen, dat dit ook gedaan moet gaan worden via sites als airbnb en wimdu.  Na de toezegging van de wethouder dat hij de mogelijkheden mbt vakantieverhuur via sites als airbnb en wimdu zou onderzoeken, hebben we de motie ingetrokken.

Nu zijn we twee jaar verder. Uit onze eigen steekproef blijkt dat de meerderheid van Zaanse verhuurders via airbnb en wimdu geen toeristenbelasting afdraagt. De reden volgens één verhuurder: “de gemeente is te dom om ons te controleren”!

Daarom hebben we de wethouder gevraagd naar de stand van zaken. Áls de gemeente wil dat toeristen belasting betalen, dan moeten ze dat dan niet alleen in hun hotel of b&b doen maar ook bij airbnb!

De wethouder antwoorde dat we een terecht punt hebben. Tot op heden valt het aantal Zaanse aanbieders op sites als airbnb relatief mee, waardoor controle misschien meer kost dan het oplevert, maar in Amsterdam kunnen we zien dat het ook veel meer kan worden en welke effecten dat op de stad heeft. En dit speelt niet alleen in Zaanstad maar ook in de omliggende gemeentes. Daarom gaat de wethouder in de metropoolregio (Amsterdam en omliggende steden en dorpen) afspraken maken en komt hij binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad zodat we het dan verder inhoudelijk kunnen bespreken. 

We kijken als fractie uit naar dit voorstel. Heeft u ideeën en/ of klachten over verhuur via airbnb of toerisme in het algemeen, laat het me weten via annemarie.vannieuwamerongen@vvdzaanstad.nl!

 

 

Samenvatting Motie 51:  Toeristenbelasting niet verhogen

 

De raad van de gemeente Zaanstad in vergadering bijeen op 11 juni 2015, behandelend de kadernota:

 

Constaterende dat:

·        Steeds meer bewoners inspelen op 'social travelling' en via sites als Airbnb en Wimdu (een ruimte in) hun woning verhuren aan toeristen die willen slapen bij, leven als en op pad gaan met een local en dat deze vorm van incidentele particuliere verhuur wordt vakantieverhuur genoemd;

·        De gerealiseerde opbrengsten uit de toeristenbelasting ver boven verwachting zijn gestegen van 180.000 euro in 2012 naar 501.000 euro in 2014.

 

Overwegende dat:

·        Er bij bovengenoemd vakantieverhuur op dit moment geen toeristenbelasting wordt geheven en/ of afgedragen en dit in het kader van het level playing field niet acceptabel is om mensen die hun woning op deze manier aanbieden vrij te stellen van toeristenbelasting terwijl het heffen wel vereist is voor de juridische houdbaarheid van deze belastingheffing als geheel (gelijkheidsbeginsel);

·        De gemeente Amsterdam inmiddels afspraken heeft gemaakt met Airbnb en toeristenbelasting uit de vakantieverhuur heft;

·        Het stoppen van de jaarlijkse verhoging op de toeristenbelasting gecompenseerd kan worden door de inkomsten uit de vakantieverhuur en het toenemende aantal overnachtingen in Zaanstad.

 

Verzoekt het college om:

·        Toeristenbelasting ook uit de vakantieverhuur te heffen;

·        De geplande verhoging van de toeristenbelasting met 0,25 euro in 2016 en 2017 te schrappen.