Het VVD bestuur bedankt Armagan Babaoglu

Het VVD bestuur bedankt Armagan Babaoglu voor zijn inzet en toewijding als raadslid en wenst hem heel veel succes met de nieuwe kansen in zijn loopbaan en geluk in zijn privéleven. Zijn opvolger, Tjeerd Rienstra en steunfractielid Patricia Wit wensen we heel veel succes met hun nieuwe functies in de Zaanse politiek.

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober jl. nam Armagan Babaoglu afscheid van de gemeenteraad. Burgemeester Jan Hamming stond daar bij stil droeg de volgende woorden voor:

 Beste Armagan,

 

Ik heb jou maar kort leren kennen. Eerst in de vertrouwenscommissie en we hebben één vergadering gehad waar we samen aan deelnamen.

 

Je bent geboren te Alkmaar op 29 november 1979  en raadslid voor de VVD Zaanstad per 15 mei 2014.

 

Je bent gehuwd en hebt twee kinderen, een gezin waar je trots op bent en waar je er meer voor wilt zijn. Je raadswerk en de kansen die je hebt gegrepen in je werk vergen te veel van je en om die reden heb je de beslissing genomen je raadslidmaatschap per vandaag op te geven.

 

Je hebt je besluit heel zorgvuldig verwoord in een mooie brief aan je collega’s die we allemaal hebben ontvangen op 1 oktober.

 

Armagan, je werkt als Afdelingshoofd Handhaving Openbare Ruimte bij RVE Handhaving en Toezicht gemeente Amsterdam. We hebben net in de vorige bijeenkomst een pleidooi gehoord om meer samenwerking te zoeken. Jij bent de verpersoonlijking daarvan want je doet het in je dagelijks leven.

 

Je hebt dit ook waargemaakt in de samenwerking vanuit Amsterdam met de gemeente Zaanstad. Je hebt geholpen om onze Boa’s die ondersteunden bij de Gaypride een plekje te geven. Dat was een prachtig initiatief.  Men was onder de indruk, en ik begreep ook jij, van de kwaliteit en toewijding van onze Boa’s en van hun bijdrage aan de Gaypride dit jaar.


Tevens ben je lid van de ronde tafel Zaanstreek.

Ik kan wel zeggen dat je een veelzijdig raadslid was met een gulle innemende lach.

Ik heb begrepen dat je tot diep in de nacht een gangmaker was op de teambuilding raadsconferentie Zandvoort in een bruine kroeg. Met een luid maar zuiver vertolken van een eigen huis van René Froger. Dat maak je nu ook waar. Een eigen huis, daar ga je nu ook meer je focus op leggen, een plek  onder de zon en met een eigen haard. Dat komt ook duidelijk terug in de motivering van je afscheid.

 Je hebt een belangrijke bijdrage geleverd in vertrouwenscommissie. Je hebt toen je bij Remkes was en je daar een ontmoeting had met Ruud Vreeman, voordat hij de bloemen kreeg, hem nog aan het twijfelen gebracht of hij wel waarnemend burgemeester wilde zijn. Want je hebt hem toch nog het vuur aan de schenen gelegd bij de kennismaking. Het is gelukkig goed gekomen. Ik heb die ervaring niet. Ik mag verder niets zeggen over de gesprekken die we hebben gehad maar wel dat ze buitengewoon prettig waren.

Je hebt een grote betrokken inbreng gehad op sociale domein. Wat daar opvalt is dat je op inhoud samenwerking zocht met iedereen ongeacht de wellicht soms grote ideologische verschillen. En dat is ook een kwaliteit, stap over ideologische verschillen heen en zoek waar je elkaar op inhoud kan vinden. En je hebt vaak dat contact gezocht en met resultaat.

 Bovendien en ten slotte, je was een fijne voorzitter van de Zaanstad Beraden, je was warm en duidelijk. En we willen je met een applaus bedanken voor je grote inzet voor Zaanstad. En we hopen dat het je heel goed gaat.

 

Na het applaus, en de afscheidscadeaus volgt dan de speech van Armagan zelf:

 Afscheid nemen van de raad….. als je het mij een jaar geleden gevraagd had, had ik nooit gezegd! In ieder geval niet voor het einde, want waar je aan begint maak je ook af. Zo sta ik in het leven. Altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend. Maar nu doe ik het tóch, maar wel met goede redenen

 In 2014 begon ik aan dit avontuur…. En met recht een avontuur. Ik was al een aantal maanden warm aan het draaien als steunfractielid en in 2014 mocht ik, na het doorschuiven van Dennis, de raad in. Blue, dat zeker. Maar wel met torenhoge energie om er wat van te maken. Om mee te besturen, kritisch het beleid te volgen en op zoek naar wat beter is voor de Zaankanter.

 Ik kijk dan ook terug op een tijd van pionieren, uitproberen, lobbyen, overtuigen…. En verwonderen… en het meest heb ik me verwonderd over de emotie die politiek is. Niks ratio, of niks….. soms misschien een beetje.

 Ik kan me de eerste woordvoeringen goed herinneren. Thuis oefenen, opnemen… terugluisteren… herschrijven, en met een veel te hoge bloeddruk uiteindelijk de arena in. Na het debat voelde dat aan alsof ik uit de sportschool kwam rennen. Bekaf was ik vaak. Misschien in mindere mate, maar dat gevoel bleef. En ik werd er verliefd op.

 Emotie drijft ons raadsleden. Kameraden en andere liberalen:) En dat is mooi. Iedereen van ons in deze zaal wil een beter Zaanstad en van die motivatie heb ik genoten. Heb respect voor elkaars ideeën en zoek verbinding met elkaar, hoever je qua ideeën uit elkaar ligt, want niks is zo veranderlijk als de politiek. Heden oppositie, morgen toppositie en vice versa.

 De komende periode ga ik weer even in balans komen. Even wat meer sesamstraatboekjes lezen op donderdagavond, in plaats van moties onderuit proberen te halen of juist aan de man te brengen. Muziek maken op maandagavond, in plaats van fractie….Ik kijk er erg naar uit.

 Ik wens Tjeerd heel veel succes de komende tijd en zie in hem een prima vervanger. Verder ga ik nadenken op welke manier en in welke rol ik me met de politiek kan blijven bemoeien, dat kan gelukkig op vele manieren. 

 Allemaal heel hartelijk dank voor een mooie tijd en zeker tot ziens.