Gerard Ram voorgedragen als lijsttrekker VVD Zaanstad

Maandag 8 mei jongstleden heeft de VVD Zaanstad haar eerste ledenvergadering in aanloop naar de verkiezingen gehouden. Tijdens deze vergadering hebben de leden besloten hoe de verdere procedures doorlopen moeten worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De leden stemden onder anderen in met het bestuursvoorstel om een verkiezing uit te schrijven voor de positie van lijsttrekker.

Wethouder Dennis Straat deelde de vergadering mee niet meer beschikbaar te zijn om wethouder te worden na de verkiezingen van 2018. Dennis Straat is stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam Zeeburg en voor een tweede periode wethouder in Zaanstad. Hij wil zich na ruim 12 jaar in het openbaar bestuur oriënteren op een volgende stap. “Mijn hart voor het openbaar bestuur zal niet verdwijnen, evenmin voor de onderwerpen waaraan ik de afgelopen periode hard heb gewerkt.”

Dennis gaf aan snel van Zaanstad te zijn gaan houden nadat hij van buiten wethouder werd. “Het is een stad in beweging, waar gewerkt wordt, prettig gewoond en gecreëerd wordt, waar we de stad aanpakken en klaarmaken voor de toekomst. Met de blik vooruit.” “Ik heb er graag hard aan gewerkten ga dat het komende jaar met heel veel enthousiasme weer doen. Daarna is het tijd voor nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen!”

Vicevoorzitter Mustafa Kedilioglu:”Wij willen Dennis hartelijk danken voor zijn jaren tomeloze inzet voor de VVD en natuurlijk voor onze mooie stad. We zijn blij dat wij zo lang van zijn diensten gebruik hebben mogen maken en wensen hem alle goeds in zijn volgende stappen.”

Het bestuur wordt geacht, ingeval van een separate lijsttrekkers keuze, een kandidaat naar voren te schuiven. Dit heeft zij gedaan. De kandidaat namens het bestuur is de huidige fractievoorzitter, de heer Gerard Ram..

De leden hebben nu twee wekende tijd om zich eventueel tegenkandidaat te stellen. Mocht dit gebeuren dan zal op 9 juni tijdens een tweede ledenvergadering een lijsttrekkersverkiezing worden gehouden. Mocht er geen tegenkandidaat zijn, dan zal op 9 juni Gerard worden benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad.


Bijgevoegd de integrale tekst van Dennis zoals uitgesproken tijdens de ALV:

Dames en heren,

Ik sta hier om aan het begin van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 u mijn ambities toe te lichten. Dat doe ik - met veel plezier - terugkijkend op ruim 12 jaar wethouderschap, in stadsdeel Zeeburg in Amsterdam en nu twee periodes in ons prachtige Zaanstad. En ook met nog een jaar voor de boeg.

 

Zaanstad was 7 jaar geleden voor mij relatief onbekend, maar als startende wethouder van buiten was de sprong westwaarts (zoals het toen heette) al een begrip in Amsterdam. Het was nog maar een visie op de stedelijke ontwikkeling van de regio, maar in Zaanstad werd er al hard gewerkt. Inverdan was in de uitvoeringsfase gekomen en de eerste plannen voor het Hembrugterrein kregen vorm. Er werd hier gewerkt aan de stad! Toerisme stond - met uitzondering van de Zaanse Schans - nog in de kinderschoenen, het programma ZaanIJ (om de verbinding met Amsterdam verder vorm te geven) stuitte nog op flinke weerstand, maar de blik vanuit de metropoolregio was definitief ook op het noordwesten gericht, richting Zaanstad. 

 

Ik ben snel van deze stad gaan houden: van haar identiteit, geschiedenis, monumenten, het industrieel erfgoed, de Zaan, natuurlijk de molens, de veenweidegebieden, de Zaanse huizen, de pakhuizen, het Hembrug, de Zaanbocht, de dorpen en de linten, het nieuwe stadshart, ons geveltjeshotel, het nieuwe stadhuis, de arbeidsethos, het ondernemerschap en de ingehouden trots van de Zaankanters. Trots op onze Zaanstreek, maar schreeuwen van de daken - ho maar!

 

En daar zat precies waar ik graag mijn bijdrage wilde leveren. Geef mij maar een stad in beweging, waar gewerkt wordt, prettig gewoond en gerecreëerd wordt, waar we de stad aanpakken en klaar maken voor de toekomst. Met de blik vooruit. Niet lullen maar poetsen! 

 

Maar ik verbaasde ook wel een beetje over die ingehouden trots. Het is misschien Amsterdamse bluf, maar een iets grotere broek aantrekken en een beetje meer brutaal zijn mocht van mij wel. Deze stad verdient meer dan we ons wel eens gunnen. Lawaai maken, laten zien wat we te bieden hebben, durven te investeren, bezoekers lokken, promotie en marketing. Alles om de taart groter te maken, de economie te laten bloeien en de identiteit van Zaanstad te versterken.

 

Ik kijk met gepaste trots terug op de afgelopen jaren, op de samenwerking met de fractie, het college en de ambtelijke organisatie. We hebben hard gewerkt aan onze stad. En niet zonder resultaat!

 

Het aantal bezoekers aan de stad stijgt elk jaar weer, met Inverdan en Hembrug hebben we ons op de regionale, nationale en internationale kaart gezet. Zaanstad is een bekende in bestuurlijk Nederland. Koploper op de drie decentralisaties en op de omgevingswet. We durven, we experimenteren en zijn niet bang om onze nek uit te steken. Amsterdammers hebben onze stad ook gevonden. Het Parool kaapt bijna het Hembrug of pakhuis De Vrede. We hebben slimme Zaanse investeerders die potentie zien en een Amsterdams telefoonnummer aanvragen voor hun nieuwe restaurant. We zijn een interessante vestigingsplaats geworden voor nieuwe bewoners en bedrijven. We hebben met MAAK.Zaanstad een programma neergezet waarmee we onze stad kunnen laten groeien en kunnen laten meegroeien in de metropoolregio Amsterdam. We werken samen met Haarlemmermeer, de IJmond en Almere, met onze drie universiteiten UvA, VU en AMS, met onze MKB-ers en grote Zaanse bedrijven. Met als kers op de taart de grootste regionale groei van Nederland in 2016: 3,3%

 

Maar er is natuurlijk nog veel te doen. De ingezette lijn voortzetten klinkt makkelijker dan het is. Het is een enorme opgave met veel potentie maar vast ook met tegenslagen en weerstand. 15-20.000 woningen erbij is hard nodig maar geen sinecure. We moeten onze rug recht houden en de stip op de horizon vasthouden. Inverdan was er nooit gekomen zonder visie en daadkracht. Dat geldt net zo goed voor het cultuurcluster of een verdubbeling van het aantal woningen op Hembrug. Maar het afronden van de discussie over de A8-A9, de verdiepte ligging van het spoor en de transformatie van de Achtersluispolder vraagt nog veel meer lef, visie en daadkracht. Ik wens het ons toe voor de komende jaren.

 

Ik wens het ons toe met twee specifieke aandachtspunten:

1. Visie is mooi, maar zonder deelname van Zaankanters, die meedenken, meekijken en inspireren gaat het niet lukken. Participatie wordt een nog belangrijker onderdeel van stedelijke ontwikkeling. Dat vraagt om een andere houding dan gebruikelijk: niet alleen je eigen plan toetsen, maar vooraf in overleg. Zoeken naar wat we samen willen met de stad. Het hier en nu verbinden met het daar en dan: de dagelijkse realiteit met de visie op de toekomst.
2. Regio, regio, regio. Wij zijn de Amsterdamse regio en profiteren daar dagelijks van met onze voorzieningen en de economische groei. Zaanstad blaast een stevig deuntje mee in de metropool: toonaangevend op Agri & Food, leidend in het onderzoek naar nieuwe arbeidsmarktkansen voor MBO-ers en bereid om met de hoofdstad te kijken naar grootstedelijke voorzieningen binnen de Zaanse grenzen, zoals musea en misschien de PTA. Dat vraagt om echt regionaal te denken, meer dan we ooit deden, ook in de afgelopen jaren. Verbindingen zoeken en maken over de gemeentegrens heen wordt de uitdaging van de komende jaren.

 

- - -

 

Ik heb er graag hard aan gewerkt en ga dat het komende jaar met heel veel enthousiasme weer doen. Maar ik heb me ook afgevraagd wat te doen na deze periode. En voor mij is het tijd voor wat anders. Dagelijks voor de stad werken is heel eervol, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik wil ruimte hebben om me te kunnen oriënteren op een volgende stap. Mijn passie voor het openbaar bestuur zal niet verdwijnen, evenmin als voor de onderwerpen waaraan ik de afgelopen jaren hard heb gewerkt. Ik wil u daarom laten weten dat ik geen kandidaat lijsttrekker ben en na de verkiezingen ook niet beschikbaar ben als kandidaat wethouder. 

 

Met de uitdagingen van deze stad, de steeds groter wordende liberale invloed, het enthousiasme van de fractie en de hoop dat we wel eens de grootste partij van de stad kunnen worden, kijk ik uit naar het nieuwe liberale team vanaf 2018!

 

Ik dank u voor uw aandacht.