Stoppen met vuurwerk... NEE zegt VVD Zaanstad

De motie ‘stoppen met vuurwerkdemonstraties’ van GroenLinks heeft een zeldzaam slechte onderbouwing.

Ik ga de overwegingen langs: 

13 organisaties willen iets, tsja, 12 politieke partijen willen ook wel eens wat.


Overlast moet worden beperkt: wie wil dat niet? dat is een open deur.


De provincie geeft de vergunning af en dat is uitbesteed aan de Omgevingsdienst en dat de gemeente voorwaarden kan stellen: dat zijn blijkbaar feiten.


Het op de hoogte stellen van omwonenden is wel gebeurd, maar volgens de indieners te laat. Dat is geen reden voor een algeheel verbod.


En dat commerciële vuurwerkdemonstraties niet wenselijk zijn, is een mening.


Wat is nou de onderbouwing om te komen tot een verbod en daarmee het werk van legale bedrijven te verbieden? 


Ik vind deze motie OOK niet getuigen van consistent beleid!


Met name GroenLinks strijdt al geruime tijd voor een verbod op consumentenvuurwerk. Omdat velen vinden dat vuurwerk nu eenmaal hoort bij het inluiden van het nieuwe jaar, stelt GL voor om het vuurwerk op bepaalde plaatsen in de stad door professionals te laten afsteken. Maar nu blijkt dat GroenLinks zelfs dat ook al niet meer wil.


Als GL als alternatief voor het consumentenvuurwerk, professioneel afgestoken vuurwerk voorstelt en vervolgens met deze motie dat alternatief wil verbieden rest mij niets anders dan het beeld dat de perfecte oud en nieuwviering voor GroenLinks een avondje PimPamPetten is met bloemkoolroosjes en gesneden paprika op tafel  en we toosten om 12 uur met glaasje bietensap.


GroenLinks wil graag heel veel verbieden.

De kaas en worst bij onze borrel waren ook al bijna afgeschaft.


En om in de toekomst de komende moties van GroenLinks alvast namens mijn fractie af te doen, dat scheelt tijd:


Moties voor een verbod op 

houtkachels,

halogeenlampen,

koffiecups met aluminium,

terrasverwarming,

Sun vaatwasblokjes,

ongevraagd drukwerk,

genetische modificatie 

amalgaam,

kleiduiven,

500 eurobiljet,

zonnebanken,

niet-electrisch varen op de Zaan,

glas- en steenwol,

groene Stevia,

reclame voor ongezond voedsel,

Kernwapens

en de bierfiets


Gaan wij niet steunen!!motie: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4790330/1/Motie_stoppen_met_vuurwerkdemonstraties_