Hans de Best

Mijn naam is Hans de Best, 58 jaar, woonachtig in Wormerveer. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam als officier bijzondere projecten binnen het domein beveiliging burgerluchtvaart, waarbij ik veel contacten onderhoud met ketenpartners uit zowel de industrie als het gezag. Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd en heb nu enige ruimte gevonden om mij actief in te kunnen zetten en de liberale gedachte te ondersteunen. Ik hoop met mijn ervaring en achtergrond een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de VVD en onze mooie gemeente Zaanstad.