Profiel Volksvertegenwoordiger VVD Zaanstad

1. Deskundigheid

 • Voor het gemeentebestuur relevante competenties zoals lokaal-economische kennis, financiën staatsrecht, zorg, ruimtelijke ordening, sociale zaken, ondernemen, etc.
 • Het hebben van een visie en in staat zijn deze te vertalen in politieke agenda.
 • Ervaring in c.q. begrip van het proces van politieke besluitvorming door een vergadering van volksvertegenwoordigers.
 • Uitstekende taalvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Ervaring in (het leiden van) vergaderingen.
 • Vraagstukken in isolatie èn in onderlinge samenhang kunnen beoordelen.
 • Intelligentie (intellectueel en sociaal).
 • Bewezen onderhandelingsvaardigheden.


2. Karakter

 • Het willen winnen maar kunnen verliezen.
 • Het beheersen van het proces van geven, nemen, delen en gunnen.
 • Het begrijpen van wat de ander drijft en waarom hij iets wel of niet wil.
 • Zonder vooroordelen (over ras, geslacht, seksuele voorkeur, godsdienst, etc.) in het leven staan.
 • De betrekkelijkheid van dingen inzien; het zien van je eigen beperkingen (zelfkennis en afstand kunnen nemen van je zelf).
 • Dingen niet persoonlijk nemen en kunnen plaatsen als onderdeel van het politieke spel.
 • Humor.
 • Denken in kansen in plaats van bedreigingen.
 • Doorgaan, niet opgeven.
 • Positieve nieuwsgierigheid.
 • Geloven in jezelf en je eigen missie.
 • Geloven in de kracht van mensen.
 • Kan opereren in complexe, bestuurlijke en politieke omgeving.
 • Verstaat de taal van bestuurders en ambtenaren.
 • Beschikt over basiskennis Liberalisme en heeft relevante VVD-opleidingen gevolgd.
 • Actieve participatie binnen de partij (nu en in het verleden).
 • Is bereid voldoende tijd te investeren in het raadslidmaatschap.
 • Onderhoud actief (minimaal 1 x per kwartaal) contacten met leden.


3. Potentieel

 • het vermogen zich te ontwikkelen in de breedte, diepte en/of hoogte, in het algemeen en specifiek:
  • In staat zijn kennis en inzicht te verdiepen.
  • In staat zijn zich als persoon te (blijven) ontwikkelen.
 • De capaciteit om op termijn zwaardere verantwoordelijkheden te dragen.


4. Het verschil maken (resultante van deskundigheid, karakter en potentieel)

 • Het uitstralen van een bepaalde autoriteit, waardoor:
  • anderen geïnteresseerd zijn in wat hij/zij zegt en goed luisteren;
  • anderen bereid zijn zich door hem/ haar te laten overtuigen.
 • Respect en vertrouwen afdwingen door persoonlijke integriteit en authenticiteit.
 • Bevlogenheid ten toon spreiden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
 • De gave van het woord en het debat.
 • Onderscheidende fysieke uitstraling, mediageniek.
 • Hard werken en doorzetten.
 • Een aansprekende maatschappelijke visie hebben en deze overtuigend kunnen
 • verwoorden.
 • Geloven in de capaciteit van mensen, individueel en collectief, om een betere wereld te scheppen.
 • Geassocieerd worden met waar de VVD voor staat.