• Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  05 april − Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Welkom op de website van VVD Zaanstad

  21 augustus − VVD Zaanstad is een actieve afdeling. U wordt van harte uitgenodigd om regelmatig de site van de Zaanse liberalen te bezoeken maar u bent uiteraard ook van harte welkom op bijeenkomsten en activiteiten die VVD Zaanstad organiseert. Een van die bijeenkomsten is de avond voor actieve leden, de PAL-avonden (Platform Actieve Leden avonden) waarin leden actief betrokken worden bij VVD Zaanstad en waar u kennis kunt maken met andere VVD-leden, fractieleden, bestuursleden en wethouders. Op de site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouders, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Of kijkt u eens op de agenda welke bijeenkomsten er gepland staan. Wilt u nieuws of bijeenkomsten aanmelden, of heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: info@vvdzaanstad.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • AZC midden in centrum Zaandam

  12 juli − Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zaanstad gevraagd mee te werken aan een meer structurele vorm van opvang, in de vorm van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeente Zaanstad wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en dat kan je helaas van onze naaste buurtgemeenten niet zeggen. Na uitgebreid onderzoek en in overleg met het COA lijkt Saendenborch een geschikte locatie. Dit voormalige UVVV-kantoor staat op hoek Rustenburg/Stationsstraat. Het pand is beschikbaar als azc voor een periode van maximaal 10 jaar, voor maximaal 500 bewoners. Lees verder

 • Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersfonds

  29 juni − Ondernemersverenigingen zoals het Zaans Ondernemersnetwerk willen een ondernemersfonds oprichten in Zaanstad. Hiervoor willen ze een verplichte OZB verhoging doorvoeren op alle panden die geen woning zijn, € 70, per € 100.000. Dit betekent een stijging van het tarief met 13% verdeeld over de eigenaar en de gebruiker van het gebouw. De gemeente heeft het voornemen om dit fonds te faciliteren en te bewerkstelligen. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over het wel of niet invoeren van het ondernemersfonds. Lees verder

 • Informatiebijeenkomst Ondernemersfonds

  07 juni − Op initiatief van verschillende ondernemers, verenigd in o.a. ZON, Stipaza, ondernemersverenigingen Zaandelta, BVNM en winkeliersvereniging SBZ, is vorig jaar een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van invoering van een gemeente breed ondernemersfonds in Zaanstad. Deze initiatiefgroep krijgt ondersteuning van externe onderzoekers die met het opzetten van een dergelijk fonds al de nodige ervaring hebben. Lees verder

 • Discussie etnisch profileren

  07 juni − Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren. Lees verder

 • Visie op mensen met Multi problematiek

  05 juni − Een compliment voor het document waarin een visie wordt gegeven hoe wij omgaan met mensen met Multi problematiek. En goed dat er in de kadernota geld wordt vrijgemaakt om meer kennis en expertise in te brengen in de wijkteams die vaak het eerste contactpunt is naast de huisarts. Het uitgangspunt in de visie is eigen verantwoordelijkheid van ade betrokkenen zelf. Lees verder

 • ALGEMENE BESCHOUWINGEN - KADERNOTA 2017-2020 - OP KOERS!

  27 mei − Zaanstad ligt op koers en Zaanstad blijft ambitieus. En met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ liggen we op schema. Dit is allemaal zeer goed nieuws! En geeft aan dat de coalitie, ook het afgelopen jaar weer, een goede koers aan het varen is om de belangen van onze inwoners en de toekomst van onze stad goed te vertegenwoordigen. De VVD wil daarom haar dank uitspreken aan het college, de 5 coalitiepartners, de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning. Lees verder

 • Profielschets nieuwe burgemeester Zaanstad vastgesteld

  21 april − Burgemeester Faber blijft twee maanden langer aan. In een extra raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Zaanstad op woensdagavond 20 april de profielschets van de nieuwe burgemeester vastgesteld. De leden van de vertrouwenscommissie zijn benoemd. Daarnaast heeft Commissaris van de Koning, Johan Remkes, bekend gemaakt dat burgemeester Faber tot 1 december aan blijft ter overbrugging van de tijd tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen MAAK Zaanstad

  20 april − Voorzitter, Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg! En dat is nu net wat de VVD en de andere coalitiepartijen in deze raadsperiode niet meer wilde doen en krijgen………………..wij willen iets anders. Wij willen “samen het verschil maken!” en in overleg met inwoners, ondernemers en verenigingen vooruit met onze mooie stad! Lees verder

 • Eerste grote riviercruiseschip in Zaanstad

  14 april − Op woensdag 13 april meerde het eerste, grote riviercruiseschip van 135 meter aan in Zaanstad, de Ms Inspire van Scylla Cruises. De aankomst van het vaartuig werd tevens aangegrepen om de vernieuwde Bodecentrumkade officieel in gebruik te nemen. Gemeente Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam werken op verschillende fronten samen om het aantal riviercruises dat de regio aandoet te vergroten en beter te spreiden. Het resultaat van deze samenwerking is dat vanaf nu ook in Zaanstad kan worden aangemeerd. De gemeente heeft de afgelopen periode de Bodecentrumkade in het centrum van Zaandam geschikt gemaakt voor de ontvangst van riviercruises van deze omvang. Lees verder

 • Kom in actie

  15 februari − Zoals u misschien gehoord of gelezen heeft gaat de organisatie van de VVD ingrijpend veranderen. Voor het geval het u is ontgaan geef ik nog even de voornaamste wijzigingen door. Lees verder

 • De beste route

  15 februari − Na 8 jaar lid te zijn geweest van Provinciale Staten (PS), ben ik in mei geïnstalleerd als gedeputeerde. Een hele andere rol. Ik word nu gecontroleerd door PS, terwijl ik eerder zelf de bestuurders controleerde. Bovendien gaf ik als Statenlid de kaders aan waarbinnen de gedeputeerden hun werk moesten doen. En nu moet ik zelf uitvoeren wat er uit het debat is gekomen. Uiteraard zijn er nog altijd 1.000 wegen om daar te komen waar PS heen willen. Aan mij de taak om de beste route te vinden. Lees verder

 • Nieuwsbrief februari 2016

  14 februari − Beste liberaal, Het is met groot genoegen dat wij u onze Nieuwsbrief sturen. Neem rustig de tijd om alle artikelen te lezen. Het is de moeite waard. Lees verder

 • Locatiekeuze voor basisschool De Toermalijn in Wormerveer

  14 februari − De VVD is groot voorstander van ruimte geven en inspraak. Vooral in processen die met de openbare ruimte te maken hebben. Die is namelijk van ons allemaal. Voor de Toermalijn, een school in Wormerveer die vernieuwd moet worden, is in het verleden de keuze gemaakt om met een reguliere procedure de vergunning voor een nieuwe school te verlenen. Lees verder

 • VVD Taartenactie

  13 februari − Voor de 10e keer dit jaar werd rond Valentijnsdag de VVD Taartenactie van Provinciale Staten gehouden. Deze actie is bedoeld om een persoon of groep personen in het zonnetje te zetten die zich maatschappelijk inzetten. De taart werd uitgereikt door Esther Rommel van de VVD Statenfractie en Annemarie van Nieuwamerongen en Rina Schenk van VVD Zaanstad aan Marije Heijne en haar vrijwilligers van de kledingbank. Lees verder

 • Afscheid van Duco Stuurman

  12 februari − Na 22 jaar voor de gemeente Zaanstad te hebben gewerkt vertrekt Duco Stuurman naar de gemeente Eindhoven. Een verlies voor Zaanstad. De laatste jaren heeft Duco gewerkt als directeur Maatschappelijk Domein en heeft hij leiding gegeven aan het verander proces van de decentralisaties. En met succes. Lees verder

 • VVD-bijeenkomst over MAAK.Zaanstad

  31 januari − De avond werd geopend door Tjeerd Rienstra die kort aangaf waar MAAK.Zaanstad voor staat: het maken van een inspirerend plan met en voor de stad. Welke knelpunten signaleren we nu, welke oplossingen zien we en hoe zorgen we dat Zaanstad over bijvoorbeeld 25 jaar een nog mooiere en betere stad is? Lees verder

 • Bestrijding Armoede Eerder en Individueler

  25 januari − Om kwetsbare bewoners te behoeden voor armoede, streeft de gemeente ernaar in een vroeg stadium passende oplossingen voor individuele huishoudens te vinden. Lees verder

 • Gerard Hartog vertrekt en Harm Jan Egberts geïnstalleerd als fractielid

  22 januari − Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 21 januari 2016 is de heer Gerard Hartog als fractielid VVD Zaanstad gestopt ivm een verhuizing. Het Bestuur en de Fractie dankt de heer Hartog voor zijn inzet de afgelopen jaren voor een liberaler Zaanstad. En wenst hem veel succes en geluk in Alkmaar. Tijdens de zelfde Raadsvergadering is de heer Harm Jan Egbert geïnstalleerd als fractielid. Het Bestuur en Fractie wenst de heer Egberts veel succes als fractielid. Lees verder