• ALGEMENE BESCHOUWINGEN - BEGROTING 2017-2020

  25 oktober − Dit is alweer de derde begroting van deze coalitie en met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ ligt het college ruim op koers. En het is altijd fijn als je een begroting gepresenteerd krijgt die over 4 jaar afsluit met een positief saldo van € 2,9 miljoen. Dit biedt genoeg armslag om eventuele financiële onzekerheden, waar de gemeente mee te maken kan gaan krijgen, op te vangen. De VVD is daarom ook blij met de genoemde behoedzaamheid in de begroting. De VVD is tevreden met deze begroting en wij zeggen dan ook: “Houd Koers!”. Lees verder

 • Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

  05 april − Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief Lees verder

 • Welkom op de website van VVD Zaanstad

  21 augustus − VVD Zaanstad is een actieve afdeling. U wordt van harte uitgenodigd om regelmatig de site van de Zaanse liberalen te bezoeken maar u bent uiteraard ook van harte welkom op bijeenkomsten en activiteiten die VVD Zaanstad organiseert. Een van die bijeenkomsten is de avond voor actieve leden, de PAL-avonden (Platform Actieve Leden avonden) waarin leden actief betrokken worden bij VVD Zaanstad en waar u kennis kunt maken met andere VVD-leden, fractieleden, bestuursleden en wethouders. Op de site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouders, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Of kijkt u eens op de agenda welke bijeenkomsten er gepland staan. Wilt u nieuws of bijeenkomsten aanmelden, of heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: info@vvdzaanstad.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • Stoppen met vuurwerk... NEE zegt VVD Zaanstad

  22 december − De motie ‘stoppen met vuurwerkdemonstraties’ van GroenLinks heeft een zeldzaam slechte onderbouwing. Lees verder

 • Begrotingsbehandeling 2017

  25 november − We hebben de begrotingsbehandeling voor 2017 tot en met 2020 achter de rug. Je kunt merken dat het financiële perspectief voor de gemeente echt begint te verbeteren. Geen bezuinigingen meer en ruimte voor investeringen. Er wordt ingezet op uitbreiding van de sociale wijkteams want die krijgen er werk bij voor werk en inkomen. En doordat de economie aantrekt is er extra menskracht nodig voor het verlenen van omgevingsvergunningen, het ondersteunen van het MKB en het aanwakkeren van het toerisme. En er is veel geld gereserveerd voor de eerste stappen uit de plannen voor MaakZaanstad. Lees verder

 • Ons Zaanse Tweede Kamerlid Barbara Visser op een voorlopige zevende plaats!

  11 november − Vandaag is de advieskandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamer verkiezingen bekend gemaakt. Dit is een beloning voor haar onvermoeibare inzet. In de afgelopen regeringsperiode heeft ze door haar vele bezoeken aan bedrijven en instellingen door het hele land een schat aan kennis en informatie vergaard, die ze in haar portefeuille, verkeer, water en visserij goed wist te gebruiken. Lees verder

 • Door innovatieve woonvormen geen verdringing van Zaanse woningzoekenden

  11 november − Zaanstad heeft landelijke plicht om vluchtelingen die kans maken op een definitief verblijf in Nederland huisvesting aan te bieden. In de eerste helft van 2017 zullen dat naar verwachting 130 woningen in Zaanstad zijn. Dat is wel 30% minder dan eerder dit jaar werd verwacht, maar toch is het een flinke opgave. Vluchtelingen die een kans maken om in Nederland te mogen blijven gaan eerst naar een Asiel Opvang Centrum (AZC), om van daar zo snel mogelijk naar een gewoon huis te verhuizen. Omdat er ook een lange wachttijd is voor Zaanse woningzoekenden die recht hebben op een sociale huurwoning veroorzaakt de instroom van vluchtelingen een verdringing op de sociale huurmarkt. Zaanstad wil daarom dat er naar innovatieve oplossingen wordt gezocht. Lees verder

 • Werkbezoek fractie VVD Zaanstad met Tweede Kamerleden aan Connexxion

  25 oktober − We zijn als fractie en met Barbara Visser en Betty de Boer als Tweede Kamerleden op werkbezoek geweest bij Connexxion. De aanleiding is de diverse incidenten met stenen gooien naar bussen, overvallen en bedreigingen en geweld naar de buschauffeurs. Niet alleen in Zaanstad maar het gebeurt in meerdere steden. Lees verder

 • Zijn de bruggen in Krommenie wel veilig?

  16 oktober − In mei 2015 heeft VVD Zaanstad vragen gesteld over de werkzaamheden aan de bruggen van de N203 bij Krommenie en de huidige staat van de bruggen. Het college gaf toen aan dat de bruggen veilig zijn maar dat de ene brug aan het einde van de levensduur is en de andere brug een grote onderhoudsbeurt nodig heeft. Lees verder

 • Veiligheidsvragen over vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)

  06 oktober − De VVD Zaanstad vindt veiligheid en het snel kunnen optreden van onze hulpverleners één van de belangrijkste prioriteiten voor onze Zaanse inwoners. Maar in dit geval ook voor alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Nu de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VrZW niet wordt vastgesteld maakt de VVD Zaanstad zich zorgen om de efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder een regionale bestuurlijke regie. Is deze nog wel zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig? Lees verder

 • Niet alleen dweilen, ook de kraan dicht!

  22 september − De afgelopen weken zijn er veel korte termijn oplossingen gezocht en gevonden voor de problemen die zich momenteel voordoen in de Poelenburg. Op het moment dat de dijken doorbreken, moeten wij ook zorgen dat wij snel handelen. Deze problemen zullen zich echter blijven herhalen als wij niks veranderen. De VVD heeft in eerdere stukken maar ook in de raad al aangegeven dat wij er nog lang niet zijn. VVD raadslid Armagan Babaoglu: “De zandzakken liggen nu voor de deuren maar als we de dijken nu niet verstevigen, breken ze zeker weer door.” Lees verder

 • Wat vindt VVD Zaanstad van een ondernemersfonds?

  20 september − Een jaar geleden is de gemeenteraad voor het eerst geïnformeerd over het voornemen om een ondernemersfonds op te richten. De tekst uit de aanbiedingsbrief van de initiatiefnemers: De initiatiefnemers zijn Zaans Ondernemersnetwerk (ZON), de Stichting Parkmanagement Zaanstreek (Stipaza), de bedrijventerreinverenigingen Zaandelta, BVNM en BIA, Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (SBZ) en businessclub de Corner. Lees verder

 • De VVD is voor een veilige publieke taak!

  16 september − De afgelopen week is er veel gebeurd in de Poelenburg. U heeft het allemaal wel gelezen. De VVD heeft zich hier in de sterkst mogelijke bewoordingen over uit gelaten en dat is niet zonder reden. Wat er gebeurt in Poelenburg is namelijk een directe aanval op de veiligheid van mensen en dat kan en mag nooit gebeuren. Lees verder

 • Tuig Poelenburg nu aanpakken burgemeester!

  © Telegraaf

  09 september − Tuig Poelenburg nu aanpakken! Deze week was Zaanstad helaas veel negatief in het nationale nieuws. Dit omdat een groep jongeren het leuk vindt om mensen te pesten, bedreigen en mishandelen. De groep filmt hun acties in de wijk en verspreidt de videobestanden vervolgens via internet, wat “vloggen” wordt genoemd. Het intimiderende gedrag van dit tuig van de richel is volkomen onacceptabel! VVD Zaanstad heeft bij monde van fractievoorzitter Gerard Ram om die reden actualiteitsvragen gesteld aan de burgemeester. Lees verder

 • AZC midden in centrum Zaandam

  12 juli − Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zaanstad gevraagd mee te werken aan een meer structurele vorm van opvang, in de vorm van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeente Zaanstad wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en dat kan je helaas van onze naaste buurtgemeenten niet zeggen. Na uitgebreid onderzoek en in overleg met het COA lijkt Saendenborch een geschikte locatie. Dit voormalige UVVV-kantoor staat op hoek Rustenburg/Stationsstraat. Het pand is beschikbaar als azc voor een periode van maximaal 10 jaar, voor maximaal 500 bewoners. Lees verder

 • Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersfonds

  29 juni − Ondernemersverenigingen zoals het Zaans Ondernemersnetwerk willen een ondernemersfonds oprichten in Zaanstad. Hiervoor willen ze een verplichte OZB verhoging doorvoeren op alle panden die geen woning zijn, € 70, per € 100.000. Dit betekent een stijging van het tarief met 13% verdeeld over de eigenaar en de gebruiker van het gebouw. De gemeente heeft het voornemen om dit fonds te faciliteren en te bewerkstelligen. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over het wel of niet invoeren van het ondernemersfonds. Lees verder

 • Informatiebijeenkomst Ondernemersfonds

  07 juni − Op initiatief van verschillende ondernemers, verenigd in o.a. ZON, Stipaza, ondernemersverenigingen Zaandelta, BVNM en winkeliersvereniging SBZ, is vorig jaar een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van invoering van een gemeente breed ondernemersfonds in Zaanstad. Deze initiatiefgroep krijgt ondersteuning van externe onderzoekers die met het opzetten van een dergelijk fonds al de nodige ervaring hebben. Lees verder

 • Discussie etnisch profileren

  07 juni − Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren. Lees verder

 • Visie op mensen met Multi problematiek

  05 juni − Een compliment voor het document waarin een visie wordt gegeven hoe wij omgaan met mensen met Multi problematiek. En goed dat er in de kadernota geld wordt vrijgemaakt om meer kennis en expertise in te brengen in de wijkteams die vaak het eerste contactpunt is naast de huisarts. Het uitgangspunt in de visie is eigen verantwoordelijkheid van ade betrokkenen zelf. Lees verder

 • ALGEMENE BESCHOUWINGEN - KADERNOTA 2017-2020 - OP KOERS!

  27 mei − Zaanstad ligt op koers en Zaanstad blijft ambitieus. En met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen het verschil maken’ liggen we op schema. Dit is allemaal zeer goed nieuws! En geeft aan dat de coalitie, ook het afgelopen jaar weer, een goede koers aan het varen is om de belangen van onze inwoners en de toekomst van onze stad goed te vertegenwoordigen. De VVD wil daarom haar dank uitspreken aan het college, de 5 coalitiepartners, de ambtenaren en de griffie voor hun ondersteuning. Lees verder